Urbanisme

Pla Especial Badalona

Ubicació: Gorg, Badalona (Barcelona) Any: 2018

Modificació Puntual del (PGM) relativa PERI Collblanc

Ubicació: Collblanc, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Any: 2019

Projecte d’Urbanització del PAU-2 d’Ullà

Ubicació: PAU-2 Ullà (Girona) Any: 2013

Projecte de reparcel·lació Can Riba-Òdena

Ubicació: Can Riba (Òdena) Any: 2009

Projecte d’Urbanització del PP L’Horta Vella

Ubicació: L’Escala (Girona) Any: 2011

Projecte de reparcel·lació Ca n’Alemany

Ubicació: Viladecans (Barcelona) Any: 2009

Projecte de reparcel·lació del Sector Llevant

Ubicació: Viladecans (Barcelona) Any: 2009

Projecte d’Urbanització del sector Can Riba-Òdena

Ubicació: Òdena (Barcelona) Any: 2009

Modificació Puntual del POUM relativa al PAU-2

Ubicació: PAU-2Ullà (Girona) Any: 2012

Pla Especial de l’Horta Vella

Ubicació: L’Escala (Girona) Any: 2008

Pla Especial de Reus

Ubicació: Reus (Tarragona) Any: 2017

Més projectes