AVÍS LEGAL I DADES D’EMPRESA

Per donar compliment amb el Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades de caràcter personal i allò establert a la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web: 

 • Titular: GRAM arquitectura i urbanisme, S.L.P. 
 • Adreça: Carrer Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat 
 • Contacte: info@gramarquitectura.com 
 • Telèfon: 93 473 66 63 
 • N.I.F: B-64637358 

 

Dades de les oficines de l’empresa: 

 • Barcelona: C/ Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat 
 • Madrid:      C/ Segundo Mata, 1, planta 2, local 1, 28224, Pozuelo de Alarcón 
 • Contacte:info@gramarquitectura.com 

 

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que la companyia GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, SLP amb domicili a Carrer Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a disposició dels usuaris del lloc web www.gramarquitectura.es, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les Condicions Generals del lloc web.

Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORT

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL 

 

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet. 

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal. L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal. 

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. 

 

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix el Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de titularitat GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, SLP  amb CIF: B-64637358 i domicili social Carrer Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, temps de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, SLP té previst realitzar: 

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies. 
 • Termini de conservacióMentre és mantingui el consentiment prestat.  
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret al Olvido”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, això cim la revocació del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal: Carrer Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona) o al correu electrònic info@gramarquitectura.comPodrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com camps obligatoris i requerits, en conseqüència, s’entendran com necessaris per portar a terme les finalitats esmentades anteriorment.  

Amb enviament del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privacitat de GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, SLP. 

 

XARXES SOCIALS

L’informem que GRAM ARQUITECTURA I URBANISME, SLP, està present a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les Condicions Generals, polítiques de privacitat i normatives d’accés i d’ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. L’Empresa, tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes Xarxes Socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas seran incorporades a cap fitxer, sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés de l’interessat.

L’Empresa no es farà responsable de les polítiques de privacitat de les Xarxes Socials. L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que l’Empresa consideri no apropiats.
 • I que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, l’Empresa es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de les Xarxes Socials corporatives aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.