Popeyes a Avda. Albufera

Ubicació: Avinguda de la Albufera, núm. 20 a la ciutat de Madrid

Any: 2021