Modificació Puntual del (PGM) relativa PERI Collblanc

Ubicació: Collblanc, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Any: 2019