SERVEIS

Multifuncional. Especialistes en totes les fases, necessitats i tipus de projecte. A GRAM ARQUITECTURA conceptualitzem, dissenyem, construïm i fem realitat qualsevol tipus de projecte arquitectònic i d’enginyeria. Amb la possibilitat d’una direcció integrada a tots els nivells per la comoditat de comptar amb un únic interlocutor. Perquè som especialistes en projectes d’edificació, urbanisme i inversions immobiliàries.

  • NOU: Assessorament Integral en l’adaptació de Residències al nou escenari Covid-19.
  • Desenvolupament, gestió i transformació de grans equipaments comercials.
  • Assessorament, elaboració, modificació i revisió de documents de planejament urbanístic i d’instruments de gestió urbanística.
  • Assessorament per a la definició de projectes industrials i immobiliaris.
  • Tot tipus de treballs d’edificació, urbanisme, delimitacions i replantejos, aixecaments planimètrics i mesures d’obra, valoracions i pericials.
  • Reconeixement i examen de documents, consultes i diligències, informes, peritatges, dictàmens, certificacions i diagnosis.
  • Arbitratges tècnics entre agents de l’edificació.
  • Disseny interior i arquitectura del paisatge.
  • Expedients de legalització i de llicències d’activitat, assessorament i tramitació de llicències d’obra i llicències comercials.
  • Desenvolupament, disseny, promoció, comercialització i instal•lació de tot tipus d’energies alternatives.